Współpraca z Masters Brzeg

W dniu 01.02.2018 r. Dyrektor Sportowy Janusz Dziura reprezentujący Akademię Piłkarską Stal Brzeg podpisał porozumienie z Andrzejem Wolanskim prezesem Masters Brzeg.

Zawarta współpraca ma na celu stworzenie silnego ośrodka szkoleniowego w miejscowości Brzeg polegająca na wzajemnej współpracy i działaniach w wspólnie określonych celach na płaszczyźnie szkoleniowej oraz promocyjnej.Umowa została podpisana na czas nieokreślony.

Najważniejszymi elementami współpracy jest zaproszenie siebie nawzajem na turnieje piłkarskie organizowane przez wszystkie kategorie wiekowe w okresie letnim oraz zimowym. Ujednolicenie szkolenia w obu klubach oraz udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stal Brzeg.
Masters Brzeg przekazuje wszystkich zawodników w wieku trampkarza do klubu Stal Brzeg. Od sezonu 2018/2019 w przypadku awansu drużyny młodzików do najwyższej klasy rozgrywkowej Masters Brzeg przekazuje wyróżniających się zawodników do klubu Stal Brzeg lub na odwrót. Zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do kadry drużyny mistrzowskiej wypożyczeni będą do drużyny występującej w lidze terytorialnej
Zawodnicy klubów w przypadku wyjazdu na turnieje wysokiej rangi mogą brać udział w barwach Stali lub Masters. W miesiącu maju lub czerwcu kluby wspólnie organizują festyn piłkarski dla najmłodszych dzieci. Masters Brzeg może brać udział w eskorcie zawodników 3 ligi oraz podawać piłki na meczu o mistrzostwo 3 ligi.
Mamy nadzieję, ze współpraca która zawarliśmy przyniesie wiele korzyści dla dwóch drużyn i podniesie umiejętności wszystkich zawodników i wpłynie pozytywnie na szkolenie dzieci w naszym mieście.