Koordynator do spraw szkolenia

W miesiącu lutym zgodnie z decyzją zarządu klubu powołano nowe stanowisko w Akademii Piłkarskiej.

Marek Zagórski z dniem 01.02.2018r. został powołany na stanowisko koordynatora ds. szkolenia.

Trener Marek z naszym klubem związany jest od miesiąca sierpnia i miał przyjemność pracować z grupa orlików mlodszych, z którymi osiągał bardzo dobre wyniki i chłopcy pod jego wodzą znakomicie się rozwinęli. Jednak ze względów służbowych nie był w stanie zaangażować się tej grupie tak jakby chciał. Dlatego zarząd klubu zadecywal się pozostawić trenera w klubie powierzając mu nową funkcję.

Marek w klubie będzie odpowiedzialny za budowanie szkolenia i wprowadzanie modelu gry we wszystkich grupach.  Do jego obowiązków będzie należało cykliczne spotkania z trenerami, opracowanie z nimi celów szkoleniowych i treści programowych, obserwacja meczy, treningów, analiza video nadzorowanie Ligi wewnętrznej, która ruszy od miesiąca marca w Akademii.

Do jego zadań będzie również prowadzenie zajęć indywidualnych z wyróżniającymi się zawodnikami poszczególnych grup.

Marek również będzie odpowiedzialny za spotkania z rodzicami, na którym będzie omawiany program i cele grup treningowych na kolejne miesiące.

Cieszymy się, że Marek zostaje w klubie i swoje doświadczenie przełoży na rozwój naszej Akademii