Zmian Warty

W Sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu, miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu BTP Stal Brzeg, na którym wybrano nowe władze klubu.

Decyzją członków klubu, nowym Prezesem został Pan Grzegorz Dyl.

W skład Zarządu klubu weszli: Mariusz Firek, Bogdan Pniewski, Marek Zwierzyński oraz Janusz Dziura.

WZSW rozpoczęło się od podziękowań Pani Justyny Kościelnej, która jednocześnie poinformowała o swojej decyzji, iż nie będzie się ubiegała ponownie o stanowisko prezesa. Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2018, po czym zarząd otrzymał absolutorium za rok 2018. W kolejnych głosowaniach wybrano Prezesa klubu oraz Zarząd.

Skład Zarządu:
1. Grzegorz Dyl – Prezes Zarządu
2. Bogdan Pniewski – Członek Zarządu
3. Mariusz Firek – Członek Zarządu
4. Marek Zwierzyński – Członek Zarządu
5. Janusz Dziura – Członek Zarządu.

Po wyborach Zarządu, wybrano członków Komisji Rewizyjnej w skład której weszli:
1. Justyna Kościelna
2. Eugeniusz Konopka
3. Mariusz Soliński

Nowym władzom klubu, życzymy owocnej pracy i sukcesów w rozwoju klubu.

(http://stalbrzeg.futbolowo.pl)