Wracamy – Regulamin i wytyczne

Klub oraz trenerzy są gotowi do powrotu.

 Przygotowania trwały od kilku tygodni i możemy oficjalnie oświadczyć wracamy. W nowej rzeczywistości z nowymi wytycznymi, ale wkońcu możemy się spotkać i wspólnie rozpocząć treningi.

Plan zajęć oraz treści treningowe zostały wspólnie ustalone podczas wielogodzinnych debat na videokonferencjach w której trenerzy wspólnie okrślili cele i regulaminy jakie będą obowiązywały podczas zajęć.  „- Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo aby całkowicie zminimalizować zagrożenie oraz wdrożyć regulaminy oraz wytyczne w życie.” – Damian Dziura.

Na początek wrócą zawodnicy z Pionu Głównego oraz cały Pion Podstawowy w późniejszym terminie wróci Pion Dziecięcy, a od następnego tygodnia prawdopodobnie wrócą najmłodsi.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami oraz ważnymi informacjami związanymi z treningami oraz dostarczenie ich najpóźniej w dniu treningu.
Trenerzy przed zajęciami przedstawią zawodnikom zakres treningu oraz wszystkie wytyczne jakie będą nam towarzyszyły przez najbliższe tygodnie.

POBIERZ REGULAMIN, ZGODA I WAŻNE INFO , rodzice

Dziękujemy za zapoznanie. W razie niejasności któregoś punktu prosimy o kontakt z trenerami prowadzącymi poszczególne grupy.

Grafik zajęć przedstawiony będzie w piątek.